Stikloporas / Produkcja / Nieruchomości

Nieruchomości

 • Ekstremalnie niski ciężar i wysoka wytrzymałość
  Ciężar szkła piankowego to tylko 150-350 kg/m3. Jest to materiał kilkanaście razy lżejszy od tradycyjnych kruszyw i wypełniaczy. Sprawia, to że Penostek znajduje szerokie zastosowanie jako lekkie kruszywo do betonów, tynków i zapraw oraz jako sypki termoizolujący wypełniacz.
  Wysoka wytrzymałość szkła piankowego mieści się w przedziale od 1,2-2,5 MPa, przy czym charakterystyki wytrzymałości nie zmieniają się z upływem czasu i nie pogarszają się przy całkowitym nasyceniu wodą.
 • Znakomite właściwości termoizolacyjne
  Niską przewodność cieplną granulowane szkło piankowe zawdzięcza swojej strukturze. Zamknięte komórki środowiska gazowego rozdzielone są cienkimi błonami szkła. Dzięki temu przewodność cieplna szkła piankowego mieści się w ramach 0,06-0,07 W/mK.
 • Doskonała absorpcja dźwięku
  Penostek jest produktem świetnie chłonącym dźwięk. Dzięki kulistej, przestrzennej strukturze zróżnicowanych wielkościowo porów, jest w stanie absorbować wszelkie generowane fale dźwiękowe.
 • Ogniotrwałość
  Szkło piankowe jest materiałem niepalnym, nie wydziela gazów i pary podczas ogrzewania. W swojej strukturze chemicznej jest niczym więcej niż silikatowym szkłem spienionym, składającym się ze stopionej masy wyższych tlenków, a jak wiadomo wyższe tlenki nie utleniają się, nie palą i nie zapalają. Temperatura stosowania szkła piankowego mieści się w ramach od -200 °C do +600 °C. Pod względem niepalności materiał zakwalifikowany jest do klasy palności materiałów budowlanych A1 – wg normy EN 13055-1.
 • Wodoszczelność
  Szkło spienione Penostek to materiał składający się z hermetycznie zamkniętych szklanych komórek. Wchłanianie przez szkło spienione wody, przy zanurzeniu go w płynie nie przekracza 10% ogólnej objętości materiału. Jest to uwarunkowane nagromadzeniem wilgoci w warstwie powierzchniowej zniszczonych komórek i nie wzrasta z biegiem czasu. Przy pełnym nasyceniu szkła piankowego wodą nie traci ono swoich właściwości, tak termofizycznych jak i wytrzymałościowych.
 • Chemiczna i biologiczna wytrzymałość
  Szkło piankowe jest odporne na działanie wszystkich substancji chemicznych oraz organicznej i nieorganicznej przyrody (wyjątkiem jest kwas fluorytowy wykorzystywany przy wytrawianiu szkła). Namacalnym potwierdzeniem tego jest fakt, że w chemicznym laboratorium pojemniki do odczynników chemicznych zrobione są ze szkła. Penostek nie podlega również biologicznemu oddziaływaniu. Jest odporny na rozkład oraz na działanie wszelkich aktywnych form biologicznych.
 • Ekologiczne bezpieczeństwo
  Szkło spienione jest nieorganicznym materiałem, w swoim składzie chemicznym podobnym do materiału wyjściowego – zwykłego szkła. Podczas stosowania nie wydzielają się żadne szkodliwe substancje, co świadczy o jego wysokim ekologicznym i sanitarnym bezpieczeństwie.
 • Wysoka trwałość i odporność w czasie
  Długotrwały termin eksploatacji szkła spienionego Penostek wynika z wodoszczelności komórek szkła. Dzięki temu materiał nie wchłania pary i wilgoci, zachowuje swoją izolację oraz wytrzymałość przez cały okres eksploatacji, co zostało potwierdzone eksperymentalnymi badaniami obiektów, ocieplanych szkłem piankowym ponad 50 lat temu.