Stikloporas / O nas / Jakość produktu

Jakość produktu

JAKOŚĆ PRODUKTU

 

Produkowane przez UAB Stikloporas granulowane szkło piankowe to lekkie wypełnienie do betonu, mieszanki i zaprawy wstrzykiwanej, certyfikowane przez łotewskie przedsiębiorstwo Inspecta według schematu certyfikacji 2+; w oparciu o sprawdzenie produkcji typu początkowego oraz systemu kontroli produkcji i stały nadzór, ocenę oraz jest zatwierdzone  zgodnie z załącznikiem ZA do normy EN 13055-1:2002+AC:2004.

 

  SUROWCE

Do produkcji granulowanego szkła piankowego stosuje się różnorodne odpady szklane, których jakość jest stale sprawdzana we własnym laboratorium.