Stikloporas / Produktas / Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

STIKLOPORAS granuliuotas putstiklis yra lengvasis betono, skiedinio ir injakcinio skiedinio užpildas sertifikuotas Latvijos kompanijos Inspecta pagal sertifikavimo schemą 2+; remiantis pradinio tipo gamybos ir gamybos kontrolės sistemos patikrinimu ir nuolatine priežiūra, įvertinimu ir patvirtintu pagal standarto EN 13055-1:2002+AC:2004 priedą ZA

TECHNINIAI DUOMENYS

*   Vandens įgėris  %  matuojamas produktą išlaikius vandenyje 24val.

**Po20 ciklų

Nurodyti techniniai duomenys gauti testuojant pagrindines f-cijas pagal LST EN 13055-1:2004/AC: 2004.

Lengvieji užpildai. 1 dalis. Lengvieji betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio užpildai.