Stikloporas / Produktas / Sertifikatai

Sertifikatai

STIKLOPORAS granuliuotas putstiklis yra lengvasis betono, skiedinio ir injakcinio skiedinio užpildas sertifikuotas Latvijos kompanijos Inspecta pagal sertifikavimo schemą 2+; remiantis pradinio tipo gamybos ir gamybos kontrolės sistemos patikrinimu ir nuolatine priežiūra, įvertinimu ir patvirtintu pagal standarto EN 13055-1:2002+AC:2004 priedą ZA