Stikloporas / Naujienos / Atidaryta gamykla

Atidaryta gamykla

UAB „Stikloporas“ nuo 2010 iki 2011 m. sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Stikloporas“ putstiklio gamybos inovacinis projektas“, projekto kodas VP2-2.1-ŪM-01-K-02-154, dalinai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektas įgyvendintas pagal VP2-2.1-ŪM-01-K priemonę „Lyderis LT“, prisidedančią prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 1 uždavinio „Padidinti įmonių produktyvumą“ įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimui skirta parama iki 4.139.024 Lt.

Projekto metu įmonėje įdiegta patentuota technologinė linija stiklo dūžio perdirbimui ir inovatyvaus produkto – putstiklio – gamybai, sukurtos prielaidos darbo našumo, apyvartos ir eksporto augimui, įmonės veiklos rezultatų gerinimui, konkurencingumo didinimui.